CONEIX EL PROGRAMA

Què és

Es tracta d'un programa preventiu que pretén identificar els factors majors de risc cardiovascular, estratificant el risc a 10 anys de patir una malaltia coronària a persones d'entre 35 i 74 anys i pacients sense cap antecedent personal de malaltia d'origen cardiovascular.

A qui va adreçat

A tots els mutualistes de la Mútua General de Catalunya, així com a les persones que hagin contractat el bonus de risc cardiovascular que ofereix la "Fundació de la Mútua", amb edats compreses entre els 35 i els 74 anys, i sense cap antecedent personal de malaltia d'origen cardiovascular diagnosticada per un metge.

En què consisteix

El programa consta de 3 passos, dels quals el farmacèutic intervé en els dos primers:

  1. En el transcurs de la visita a la farmàcia, es realitzen proves específiques per mesurar els factors de risc cardiovascular de la persona interessada. Aquests, entre altres són: l'hàbit tabàquic, l'edat, el sexe, la tensió arterial, la xifra de colesterolèmia, l'índex de massa corporal i els possibles antecedents personals de diabetis.
  2. El farmacèutic transmet via online els resultats obtinguts per a cada persona als serveis mèdics de la Fundació Mútua de Catalunya.
  3. Els serveis mèdics de la Fundació de la Mútua elaboren i envien per email al seu client un pla de salut preventiu individualitzat, segons els criteris definits en el protocol.