AVÍS LEGAL

Identificació

Cofb 64 Serveis, S.L.U és una societat propietat del COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 37522, Foli 39, Full, amb domicili al carrer Girona número 64, baixos, 08009 BARCELONA, telèfon 93 244 07 20 , e-mail cofbserveis@cofb.net i número d'identificació fiscal B 63818264.

Propietat intel·lectual

Tot el contingut de les pàgines d'aquesta web (http://www.cofbserveis.net) és propietat de la societat , i comprèn, a títol enunciatiu no limitatiu els següents elements : textos, gràfics, imatges, logotips, arxius de sotfware, colors, estructura, selecció, ordenació i presentació de continguts, programa d'ordinador per a la seva creació i el seu funcionament, i està totalment prohibida la reproducció total i/o parcial , la comunicació pública i l'emmagatzematge d'aquesta pàgina i de qualsevol altre material i/o element que la integri protegit per la Llei de propietat intel·lectual, sense obtenir el consentiment previ del Col·legi.

Accés dels usuaris

L'usuari es compromet a utilitzar aquest serveis de conformitat amb la Llei, les condicions generals que conté aquest avís legal, la moral, els bons costums i l'ordre públic. En conseqüència, l'usuari s'obliga a abstenir-se de fer un ús mitjançant el qual es lesionin els drets i els interessos de la institució i de tercers o que de qualsevol manera pugui comportar un impediment en l'accés d'altres usuaris autoritzats i es fa responsable dels danys i perjudicis que el col·legi hagi de suportar per motiu d'aquest ús del portal .

Limitació de responsabilitat

La Societat adverteix que els continguts d'aquesta web són de caràcter informatiu i declina tota responsabilitat sobre la informació que s'ofereixi mitjançant la reproducció de documents no elaborats per ella mateixa.

Tampoc es pot fer responsable de les versions electròniques dels documents publicats en diaris oficials, quan es carreguin directament, de les notícies aparegudes en diaris i revistes d'informació, ni dels continguts dels links d'interès.

La Societat es reserva el dret de modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d'aquesta web.

Tampoc es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema informàtic dels usuaris per l'existència de virus no detectats o altres elements lesius en els seus continguts.

Tractament de dades de caràcter personal

Cofb 64 Serveis, S.L.U. , és titular de la base de dades que es genera amb l'accés dels usuaris a la web, i a través de l'apartat de contacte.

El fitxer d'aquestes dades està notificat a l'Agencia de Protecció de Dades, té adoptades les mesures de seguretat adients al tipus de dades que garanteixen la confidencialitat i la integritat de la informació, i l'usuari té dret a accedir, rectificar i si és el cas, cancel·lar les dades, amb una comunicació escrita adreçada al carrer Girona, número 64, 08009 Barcelona. Es fa avinent a l'usuari que la Societat limitarà l'ús d'aquestes dades per a les finalitats pròpies del funcionament de l'accés, correcta identificació, per posar-se en contacte amb el usuari, quan aquest ho demani expressament a través del formulari de contacte, i per a aquelles altres funcions que permetin millorar la prestació del servei, comunicar incidències i realitzar acció comercial pròpia de la web.