Servei Jurídic de Compravenda de Farmàcies

 
 
 

Et fem costat en tots els aspectes jurídics (fiscals, mercantils i laborals) per realitzar el procés de transmissió, amb o sense intermediació, amb la màxima confiança.

 1. Què t'oferim

  Un cop comprador i venedor us heu posat d'acord en la transmissió de la farmàcia, us podem donar suport a comprador, venedor o ambdós, en la gestió del procés per garantir que la transmissió es realitzi amb la máxima transparència, fiabilitat i confidencialitat.


 2. Serveis Jurídics:

 3. Verificació abans d'iniciar la compravenda

  • Certificat de titularitat.
  • Estudi de la situació laboral i dret d'adquisició preferent, indeminització i contractes.
  • Local: propietat, possibilitat d'adquisició, necessitat de negociacions en cas de lloguer.
  • Possibles càrregues sobre l'autorització.
  • Sistema de valoració d'existències.
 4. Generació de contractes que formen part de la transacció i assistència a firma notarial

  • Contracte d'exclusivitat (amb/sense intermediari).
  • Document de reserva.
  • Contracte d'arres.
  • Contracte de compravenda de l'autorització administrativa de l'oficina de farmàcia (i si s'escau del local).
 5. Fiscalitat que afecta la transmissió

  • Estudi de modalitats i del moment.
  • Optimització i càlcul d'impostos corresponents.

 

 1. Vols que estudiem el teu cas?

  Deixa'ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu per conèixer les teves necessitats.

  La primera visita amb els nostres experts és gratuïta.

Les dades marcades amb asterisc (*) són obligatòries
De conformitat al que preveu la Llei Orgànica, 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, i amb el Reglament que la desenvolupa aprovat pel RD 1720/2007 de 21 de desembre, les dades personals que facilita a través dels formularis, i aquelles que es recullen durant la relació entre les parts, s'incorporaran a un fitxer automatitzat, del que n'és titular el COFB64 Serveis, SLU, inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat de poder dur a terme l'objecte social que és la prestació de serveis als farmacèutics. Les dades personals no es podran cedir a tercers llevat les cessions previstes per la Llei. Els farmacèutics podran tenir accés a les seves dades i exercir els drets de rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que disposa l'article 5 de l'esmentada Llei, davant COFB64 Serveis, SLU, al carrer Girona, núm. 64-66, 08009 de Barcelona.
 1. Quins són els contractes que formaran part de la transacció?
  • Contracte d'exclusivitat (amb/sense intermediari)
  • Document de reserva
  • Contracte d'arres
  • Contracte de compravenda de la farmàcia
  • Contracte de compravenda de l'autorització administrativa de l'oficina de farmàcia
   
 1. Quins aspectes cal verificar abans d'iniciar la compravenda?
  • Titularitat i autoritzacions.
  • Dret adquisició preferent: co-titulars, substituts i adjunts. Necessitat de renúncia (no en donacions).
  • Investigacions d'embargaments.
  • Successió d'empresa. Sol·licitud certificat AEAT. Comprador de farmàcia.
  • ¿Farmàcia nova?: 6 anys mínim.
  • Contingències de la situació laboral
  • Local. Gestions prèvies obligatòries
   
 1. Aspectes que cal valorar per definir l'import de venda o donació
  • Instal·lacions. Local.
  • Parafarmàcia.
  • Facturació CatSalut – altres mútues.
  • CAP's (ubicació).
  • El valor de mercat (no oficial) 0,8%-1,2%.
  • Clientela ("control del barri").
  • Stock
  • Declaració de la Renda. Compte explotació (breu anàlisis de costos i marges).
  • El personal. Còmput antiguitat.
   
 1. Quins impostos afecten a la compravenda?
  • Instal·lacions. Local.
  • Parafarmàcia.
  • Facturació CatSalut – altres mútues.
  • CAP's (ubicació).
  • El valor de mercat (no oficial) 0,8%-1,2%.
  • Clientela ("control del barri").
  • Stock
  • Declaració de la Renda. Compte explotació (breu anàlisis de costos i marges).
  • El personal. Còmput antiguitat.
   
 1. Quins tràmits cal fer en la compra-venda?
  • Tràmits davant del Col·legi de Farmacèutics.
  • Tràmits davant Hisenda.
  • Tràmits davant la Seguretat Social.
  • Tràmits per la Inspecció de Sanitat
   
 1. Quins documents cal tenir present de cara la inspecció de sanitat
  • Instància dirigida al Subdirector General.
  • Autorització COFB
  • Títol de Llicenciat o el seu resguard
  • Certificat de Col·legiació
  • Plànols del local (amb dependències)
  • Plànol de situació de l'oficina de farmàcia
  • Contracte de lloguer o escriptura compra
  • Escriptura compravenda o donació de l'oficina de farmàcia.
  • Adquirir llibre receptari i estupefaents (COFB)