Una solució de confiança per a la bioseguretat de la teva farmàcia

A COFBSERVEIS t'ajudem a donar solució als residues sanitaris que genera la teva farmàcia amb una gestió completa de recollida i destrucció en un centre autoritzat

Quins avantatges t'oferim?

  • Gestió completa dels residus sanitaris de la farmàcia a càrrec de BIONET-SGP, empresa amb autorització de l'Agència de Residus de Catalunya com a transportista i centre gestor de:

Residus del GRUP III: sang i hemoderivats en forma líquida, agulles i material punxant i tallant, vacunes vives i atenuades, material derivat de proves de glucosa i colesterol i la resta de residus sanitaris infecciosos. Aquests residus s'han de dipositar en contenidors homologats de volum variable: 1, 5, 10, 30 o 60 litres.

Residus del GRUP IV: envasos amb restes de productes químics. Aquests residus es dipositen en contenidors homologats de volum variable: 30 o 60 litres.

  • Servei de lliurament de contenidors homologats de diferents volums, segons les necessitats de l'oficina de farmàcia, en un termini de 24-48 hores.
  • Sistema de recollida de residus amb una periodicitat semestral, amb avís telefònic abans de realitzar el servei. Per recollides abans de 6 mesos només s'ha de comunicar a Bionet per concertar-la.
  • Tractament posterior dels residus sanitaris en un centre gestor autoritzat per a ser destruïts segons la normativa vigent.

Contractant el servei a COFBServeis gaudeixes d'un 10% de descompte respecte les tarifes de BIONET i et tramitem gratuïtament l'obtenció del codi de productor de residus

I si ja ets client de BIONET, també pots accedir al descompte

El cost del servei es descomptarà de la liquidació mensual