Et truquem

Selecciona els serveis sobre els que vols rebre informació i omple les dades del formulari perquè contactem amb tu.

Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
captcha
Verificació del text

Responsable del tractament: Cofb 64 Serveis, S.L.U. CIF B63818264. Carrer Girona núm. 64, 08009 Barcelona. e-mail info@cofbserveis.net

Delegat de protecció de dades (DPO): Podrà contactar amb el DPO a Carrer Girona núm. 64, 08009 Barcelona

Finalitat: Informar-li pels mitjans indicats a la seva sol·licitud, dels serveis en els quals està interessat i que prèviament ha seleccionat.

Legitimació: La petició d'informació del/s servei/s seleccionat/s i el consentiment de l'interessat.

Destinataris: No es preveu la cessió o comunicació de les seves dades a terceres persones o entitats, llevat les comunicacions en compliment d'obligacions legals.

Termini de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari para atendre la seva sol·licitud o mentre no es sol·liciti la seva supressió.

Drets: Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i limitació en el tractament, i el dret oposició i supressió, en el cas que hagin estat cancel·lades o deixin de fer-se servir per la finalitat amb la qual es van obtenir, mitjançant comunicació escrita per correu postal o electrònic a les adreces indicades anteriorment.

També té dret a presentar una reclamació davant l'Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Informació addicional: Pot consultar la informació ampliada i detallada del tractament de de dades a Política de Privacitat

L'enviament de les seves dades suposa l'acceptació expressa per a la realització els anteriors tractaments de dades. És imprescindible emplenar totes les dades requerides per poder gestionar la seva sol·licitud.