Diposita la Teva Confiança

En les Millors Mans a un Preu Especial

Amb l'extensió del Farmacardio ampliem el termini per a gaudir d'una bonificació sobre el preu.

  • Prevenció de Riscos Laborals
  • Protecció de Dades Personals
  • Gestió de Residus Sanitaris
  • Si al 2015 ja tenies algun d'aquests serveis contractats, aconsegueix una bonificació del 15% en la nova contractació.

  • Si és la primera vegada que contractes algun d'aquests serveis, gaudeix d'un 10% de bonificació.

Promoció vàlida fins el 30 de juny de 2016. Bonificació aplicable a partir del 30 de juny de 2015.

.