Recollida dels residus sanitaris Recollida dels residus sanitaris

L'oficina de farmàcia genera sovint residus sanitaris, fet que obliga a tenir un contracte vigent amb una empresa transportista de residus autoritzada per l'Agència de Residus de Catalunya, i obliga a obtenir el codi de productor de residus que tramita l'Agència de Residus de Catalunya.

El Reail Decret 833/1988 estableix un període màxim d'emmagatzematge de residus de 6 mesos.

Residus:

  • Grup III: sang i hemoderivats en forma líquida, agulles i material punxant i tallant, vacunes vives i atenuades, material derivat de proves de glucosa i colesterol i la resta de residus sanitaris infecciosos. Aquests residus s'han de dipositar en contenidors homologats de volum variable: 1,5, 10, 30 o 60.
  • Residus del Grup IV: envasos amb restes de productes químics. Aquests residus es dipositen en contenidors homologats de volum variable: 30 o 60 litres.

Recollides el 2018

Al llarg del 2018 CoFBServeis i Bionet-SGP vam realitzar 1.080 recollida de residus sanitaris entre les farmàcies de la província de Barcelona. Les recollides es van en contenidors homologats previ avís telefònic, i se'n fa un tractament posterior en nu centre gestor autoritzat per a ser destruïts segons indica la normativa vigent. 

Contractació

Contractant el servei a CoFBServeis gaudeixes d'un 10%de descompte respecte les tarifes de BIONET i et tramitem gratuiïtament l'obtenció del codi productors de residus. A més, la primera entrega de contenidors a la farmàcia és gratuïta.

El cost mitjà de la Recollida d'un màxmi de 3 contenidors és de 22,5 € + el cost de contenidor.