Èxit en la sessió sobre la fiscalitat i la farmàcia

 

El dimarts 21 de novembre vam organitzar una nova sessió del Fòrum MGOF  sota el títol"Herències, donacions i compra/venda d'oficines de farmàcia i la seva fiscalitat" en la que l'Alejandro Ebrat,  expert en assessorament jurídic i tributari de CoFBServeis, va actualitzar els punts claus al voltant de la fiscalitat d'herències, donacions i compra/vendes. 

Al llarg de la sessió, a la que van assistir més de 120 farmacèutics, es van tractar diferents punts:

 1. Impostos a pagar en una herència, en una donació i en una compra/venda; valoració, cas per cas, de la operació més convenient
 2. Aspectes Claus a valorar abans de transmetre l'oficina de farmàcia
  • Indemnitzacions dels treballadors
  • Possibles responsabilitats laborals subsidiàries
  • Valor de la farmàcia
  • Existència de càrregues que gravin l'autorització administrativa
  • Seguretat de la continuïtat en el local
 3. Com abordar els aspectes successoris:
  • Testament
  • Importància de la legítima
  • Poder d'incapacitació
  • Autotutela
  • Testament vital

Com a consells generals, l'Alejandro Ebrat va remarcar la importància de:

 1. Fer sempre testament, individualitzant-lo i concretant les legítimes, Valorar potencials situacions familiars complexes (nomes un hereu farmacèutic...)
 2. Reservar-se la facultat de disposar en les donacions en vida,
 3. Verificar detalladament el compliment dels requisits per a la bonificació en successions i donacions
 4. Acudir als pactes successoris davant de la previsió de potencials problemes
 5. Analitzar testaments d'última hora amb gent gran (hereus "estranys")
 6. Ser molt rigorós en el redactat de les compra/venda, herències i donacions de farmàcies

La sessió va finalitzar amb un llarg torn de preguntes que va servir per conèixer les necessitats dels farmacèutics en aquesta àrea així com per valorar la conveniència de que sigui un advocat expert en legislació farmacèutica  qui vetlli pels interessos de la farmàcia davant de aquestes situacions complexes i, en molts casos, de gran impacte emocional. 

Recordem que dins de les prestacions de la proposta de CoFBServeis en l'àrea de serveis jurídics, s'ofereix una primera visita totalment gratuïta dels nostres experts on s'analitza l'abast del projecte i, si és necessari, la presentació d'un projecte a mida de les necessitats de la farmàcia

Per a fer-ho, només cal trucar al 93 244 07 20 i concertar la visita