Obligació de control de la jornada: El Tribunal Suprem rectifica

El Tribunal Suprem (TS) ha dictat recentment sentència que determina que les empreses no estan obligades a portar un control i registre de la jornada diària dels treballadors, sent únicament obligatori el registre de les hores extraordinàries, a diferència del que havia comunicat l'Audiència Nacional a partir d'una interpretació de l'article 35.5 de l'Estatut del Treballadors i que vam comunicar als titulars de farmàcia el setembre passat

En aquest sentit, el TS determina que l'article 35.5 de l'Estatut dels Treballadors en cap cas exigeix el registre de la jornada efectiva de la plantilla per poder comprovar el seu compliment. 

Tanmateix, el TS manifesta que en cap cas la falta de registre serà tipificada per la norma, a més de deixar clar que el treballador no es trobarà indefens a l'hora de provar la realització d'hores extraordinàries, ja que l'empresa si que haurà de comunicar mensualment les hores extres realitzades, i no les pactades en jornada ordinària.

Per tant, en la pràctica, la sentència suposa:

1.     No obligació de REGISTRE de la jornada diària dels contractes a temps complet.

2.     Obligació de registre de JORNADA DIÀRIA dels contractes a temps parcial.

3.     Obligació de registre de les HORES EXTRAORDINÀRIES realitzades.

4.     Impugnació de les sancions interposades per la Inspecció de Treball per no haver registrat la jornada a temps complet.

 

Per a qualsevol dubte relacionat amb el control de presència horària pots posar-te en contacte directament amb nosaltres