• Necessito incorporar un perfil que m'ajudi en la venda de productes de dermofarmàcia, homeopatia o fitoteràpia. Com puc detectar aquests perfils en els candidats?

    Davant de molts currículums és complicat saber a simple vista quin és el candidat més adequat per potenciar ventes però hi ha alguns indicadors que ens permetran detectar-ho:

    -  Haver cursat formació complementaria relacionada amb l'àmbit que vulguem potenciar, per exemple: Màsters en Dermofarmàcia, Cursos de Nutrició, etc.

    -  Posar a prova les habilitats comercials durant l'entrevista. Concretament es pot dur a terme una entrevista per competències, avaluant situacions concretes per detectar les habilitats del candidat.

    -  Avaluació de trets personalitat a través de psicotècnics.

Omple les dades del formulari i ens posarem en contacte amb tu per informar-te.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.

És obligatori facilitar les dades marcades amb asterisc (*).

És obligatori omplir com a mínim un dels camps marcats amb doble asterisc (**).

De conformitat al que preveu la Llei Orgànica, 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, i amb el Reglament que la desenvolupa aprovat pel RD 1720/2007 de 21 de desembre, les dades personals que facilita a través dels formularis, i aquelles que es recullen durant la relació entre les parts, s'incorporaran a un fitxer automatitzat, del que n'és titular el COFB64 Serveis, SLU, inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat de poder dur a terme l'objecte social que és la prestació de serveis als farmacèutics. Les dades personals no es podran cedir a tercers llevat les cessions previstes per la Llei. Els farmacèutics podran tenir accés a les seves dades i exercir els drets de rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que disposa l'article 5 de l'esmentada Llei, davant COFB64 Serveis, SLU, al carrer Girona, núm. 64-66, 08009 de Barcelona.